Jdi na obsah Jdi na menu
 


Voda a vše kolem ní

13. 6. 2013

Voda

Voda, jak všichni víme, je základní podmínkou života. Lidské tělo obsahuje 70 %, rostliny až 90 % vody. Přítomnost rybníků, potoků a řek má vliv na klima krajiny, ve které žijeme. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. Voda je také využívána při rekreaci a sportu.

 

Tvrdost vody

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem. V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr.

 

Minerální voda

Minerální, zkráceně minerálka, je běžné označení pro vody z přírodních zdrojů. Roku 2001 byla terminologie sjednocena a termín minerální voda může být použit prakticky pro jakoukoli vodu získanou z podzemí.

 

Voda - H2O


je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. 
Voda vzniká prudkým až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem (hořením bezbarvým plamenem) podle rovnice: 
2H2 + O2 --> 2
H2O, 
za vývinu velkého množství tepla (exotermní reakce). Kromě toho vzniká jako vedlejší produkt vedle solí při neutralizaci kyselin zásadami, např. 

HCl + NaOH --> H2O + NaCl. 
Voda je obsažena i ve spalných plynech při hoření většiny organických látek, např. methanu.

 

Co obsahuje voda?

 

Minerální látky

 - kovy v půdě a v horninách

 - nekovy ve formě solí

- uhličitany

- fosforečnany

- křemičitany

 

 

- hydrogenuhličitany

- chloridy

 

Plyny

- CO2 - oxid uhličitý

- H2S – sirovodík

 

PRODUCENTI

• řasy

• sinice

• bičíkovci

s chlorofylem

 

• REDUCENTI

• baktérie

• plísně

• kvasinky

 

Zdroje:

 http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodov%C3%A1_voda
ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_vody
http://www.ucebnicechemie.wz.cz/index.php?sloucenina=voda
http://www.vivarium.cz/akvaristika/technika/mekka-voda-pro-vase-akvaria.html#comm151
http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodov%C3%A1_voda

 

voda-vodenka.jpg