Jdi na obsah Jdi na menu

Filtrace

31. 5. 2017

 Všechno, co dnes víme o složení, vlastnostech a přeměnách látek shromažďovalo mnoho pokolení chemiků a jejich předchůdců – řemeslníků a alchymistů. Za první poznatky vděčíme kovářům, hrnčířům, barvířům, koželuhům a dalším řemeslníkům z dávné Mezopotámie, Indie, Číny, Egypta či Řecka a pak alchymistům. Ve 4. – 17. století se začala rozvíjet „předchůdkyně chemie“ – ALCHYMIE. Alchymisté byli zvláštní lidé posedl í touhou objevit, co se ve skutečnosti objevit nedalo – kámen mudrců přeměňující obyčejné kovy ve zlato, nebo elixír mládí – nápoj zachovávající věčné mládí a nesmrtelnost člověka. Skoro dva tisíce let bádali alchymisté v různých koutech světa v párách a jedovatých dýmech ve svých laboratořích. Vymýšleli nejrozmanitější postupy, vařili, žíhali, tavili a také všechnozapisovali – někdy velmi nesrozumitelným způsobem.Alchymie přinesla lidstvu řadu užitečných postupů pro čištění látek, výrobu kovů, získávání barviv, léčiv a také mnoho dodnes používaných laboratorních pomůcek. Na jejím základě vznikla i současná chemie.

Všechny látky, které obsahují dvě nebo více složek, nazýváme směsi. Směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky pouhým okem, jsou různorodé směsi.  Směsi, ve kterých okem ani mikroskopem jednotlivé složky rozlišit nemůžeme, jsou stejnorodé směsi neboli roztoky.

  • různorodá směs pevné látky rozptýlené v kapalině je suspenze

 

Filtrace je způsob oddělení pevné látky od kapaliny či plynu.

Jako filtr slouží v laboratorní chemii nejčastěji filtrační papír, ale v určitých situacích lze jako filtr použít i jinou látku nebo písek (např. v čističce odpadních vod). Tekutina suspenze filtrem proteče, zatímco pevné částice filtr zachytí. Obdobný mechanismus používají i některé živé organismy k získávání drobné potravy z vody. Filtrace mechanických nečistot je základní a velmi důležitý stupeň úpravy vody. Široká škála mechanických nečistot, zejména minerální povahy, ucpává sítka, trysky sanitární a kuchyňské techniky a na pohyblivých částech

( pákové baterie ) působí jako abrazivo. 

Filtrace vody nebo úprava vody se provádí za účelem zvýšení její kvality.

Jedná se o úpravu vody na pitnou - pro domácnosti, rekreační objekty, hotely, potravinářský průmysl, obecní vodárny i vodu technologickou - vyvíječe páry, kotelny, prádelny, žehlírny a pod.
 

Modely nejpoužívanějších filtračních zařízení
 Automatické filtry - objemově a časově řízené 

       

       

 

01.jpg05.jpg03.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické provedení filtrace: